Paket 6. Mali Müşavir FULL

Kasa Defteri (Gelir-Gider-Cari Kasası)
Kasa Defterinde ofisimizi ilgilendiren kasa hareketlerinin kaydedildiği modüldür. İstediğimiz Kasa Raporlarını almamıza yardımcı olur.
Emanet Kasası
Müşterilerimize ait ödemelerin (vergi, ssk, bağkur vs.) emanete alınıp ilgili yerlere ödemelerinin yapılmasının takip edildiği modüldür. (3568 Sayılı Meslek Yasası Gereği Meslek Mensuplarının emanet para almasının yasaklanmış olduğunu unutmayalım.)
Mali Müşavir Sözleşme Düzenleme (Hizmet, EK-3 ve EK-4)
Meslek Mensubu müşterisi ile yapacağı hizmet, EK-3 veya EK-4 sözleşmelerini bir kaç saniye içinde rahatça düzenleyebilir. Meslek Mensubu düzenlemiş olduğu veya sona erdirmiş olduğu veya iptal etmiş olduğu EK-3, EK-4 sözleşmelerini tek tuş gelir idaresi sistemine gönderebilir.
SMMM Odası Müşteri Bildirim Formu
Düzenlemiş Olduğumuz Hizmet Sözleşmelerine SMMM Odasına verceğimiz Müşteri Bildirim Formu'nu tek tuş ile hazırlayıp yazdırabiliriz. e-mail ekinde odamıza gönderebiliriz.
Damga Vergisi Beyannamesi Düzenleme
Düzenlemiş Olduğumuz Hizmet Sözleşmelerine ait Damga Vergisi Beyannamesini Meslek Mensubu adına topluca veya müşteri adına tek tek düzenleyebiliriz.
Gelir ve Kurumlar Vergisi Düzenlenenler Listesi Raporu
Tek tuş ile düzenleyip GİB sistemine göndermiş olduğumuz Gelir, Basit Usul, GMSİ ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerine ait listeyi alıp yazdırabiliriz. Listeyi GİB sisteminden alıp oluşturacağı için hata yapma şansımız kalmaz.
Serbest Meslek Makbuzu (Fatura)
Tüm müşterilerimizin makbuz veya faturalarını program üzerinden düzenleyebildiğimiz ve sözleşmeye göre kesilen makbuz tutarlarının takip edildiği modüldür. Program üzerinden düzenlenen veya programa kaydedilen makbuzlara göre 252 Nolu Tebliğe göre iade veya mahsuplaşma listelerimizi tek tuş ile hazırlayabiliriz.
Müşteri Ücretler Borç / Alacak Raporu
Müşterilerimizden alacaklarımızı topluca tek raporda çekip görebilmemize imkan verir.
Cari İşlemler Ücret Tahakkukları
Tek Tuş ile Hizmet Sözleşmesi devam eden müşterilerimize muhasebe ücretlerini tahakkuk ettirebiliriz. Ayrıca diğer ücretler olarak defter tastik ücretleri, genel kurul ücretleri, kesilen makbuz kdv'leri, sözleşme damga vergileri gibi ücretleride tahakkuk ettirme imkanına sahip oluruz.
Diğer Kurum Tahakkukları
Müşterilerimize e-beyanname veya e-sgk kısmından otomatik olarak tahakkuk edenler dışında bulunan tahakkukları topluca yaptırabiliriz. (Oda Aidatları, Emlak Vergisi, Çevre Orman Müdürlüğü, Yapılandırma, Site Aidatı vs.)
Hatırlatıcı, Müşteri Bilgilendirme, Dilekçematik, İnteraktif Duyuru
Bu ürünlere ait detaylar ürünler menüsünde yapılmıştır. Bu modüller FULL pakete dahildir
Ürün Ücreti
400,00. TL Ana Makina için. (Ek Terminal Makina kullanım Ücretleri Program Bedelinin % 20'si Kadardır.) Fiyata % 18 Oranında KDV İlave Edilecektir.
Teknik Destek ve Güncelleme Ücretleri
Paket 6 Güncelleme Ücreti 2012 Yılı İçin 60,00 TL, 2013 Yılı İçin 75,00 TL 2014 Yılı İçin 85,00 TL, 2015 Yılı İçin 100,00 TL. Ayrıca % 18 Oranında KDV ilave Edilecektir. (Teknik Destek ve Güncelleme Ücretlerinde makina sayısına bakılmaz.) Kurulum Yapılan İlk Yıl için Güncelleme Ücreti Alınmaz. Kurulumdan sonraki 1 Yılın sonunda Güncelleme Ücreti Talep Edilir. (01.01.2011 Öncesi Programı Satın Alanlar 2015 Yılından itibaren Güncelleme ücretlerini öderler.)