Paket 3. e-Bildirge

e-Bildirge Girişi ve XML Dosya Transferleri
e-Bildirge sistemine şifre girme ihtiyacı olmadan bağlanmamızı ve müşterilerimiz arasında dolaşım yapabilme imkanı sağlar. e-Bildirge sayfasına kolay ulaşımdan sonra istersek bordro programlarımızda hazırlamış olduğumuz XML dosyalarını dosyalarını kolayca sisteme gönderme ve yine şifre girme ihtiyacı olmadan tek tuş ile onaylama işlemi yapabilme ve onay bekleyen veya onaylanan e-bildirge ve hizmet listelerinin programa indirilip arşivleme işlemi yapabilmemize imkan sağlar.
Toplu e-Bildirge ve Hizmet Listesi İndirme Arşivleme
Tek tuş ile tüm müşterilerimize ait tüm belge türlerine göre istediğimiz dönemden (2004 yılından) itibaren alıp kaydedilme imkanına sahip oluruz. e-Bildirge sisteminden hizmet listeleri indirilip arşivlenirken aynı zamanda hizmet listesi üzerinde kayıtlı bulunan personellere ait işe giriş ve işten çıkış bildirgeleri programa arşivlenir. İstediğimiz zaman personellerin işe giriş-çıkış bildirgelerine tek tuş ile ulaşıp yazdırabilme imkanı sunar.
SSK işçi Giriş-Çıkış Bildirimleri
Tek tuş ile şifre girme ihtiyacı olmadan işe giriş veya çıkış yapılacak müşterimizin sgk daki sayfasına ulaşmamıza imkan sağlar. Yapmış olduğumuz işe giriş veya çıkış bildirimlerinin örneklerini pdf formatında programın altına kaydederek istediğimiz zaman yazdırma imkanına sahip oluruz.
Toplu e-Bildirge, Hizmet Listesi, İşçi GİRİŞ/ÇIKIŞ Raporlama Yazdırma
Tek tuş ile tüm müşterilerimize ait tüm belge türlerine göre istediğimiz dönemden (2004 yılından) itibaren alıp kaydedilen e-bildirgeleri ve hizmet listelerini yine tek tuş ile yazdırabilme imkanı sağlar. İşçilere ait İşe GİRİŞ/ÇIKIŞ Bildirgelerini topluca yazdırabiliriz.
Hizmet Listesi ile İşçi GİRİŞ/ÇIKIŞ Kontrolü
Program üzerinden yapılan işçi GİRİŞ/ÇIKIŞ'larının o ayki hizmet listesi ile tutarlı olup olmadıklarının kontrol edildiği rapordur.
İşçi Hizmet Listesi Raporları
e-Bildirge Sisteminden indirilip arşivlenen hizmet listelerindeki işçilerin tek tek detaylı raporlarının alınabildiği ekrandır.
Ek.10 Eksik Gün Bildirim Formu
e-Bildirge Sisteminden indirilip arşivlenen hizmet listeleri üzerinde bulunan bilgilere göre Ek.10 Eksik Gün Bildirim Formu Otomatik Olarak Hazırlanıp, yazdırılabilir.
İş-Kur Aylık İş Gücü Çizelgesi
e-Bildirge Sisteminden indirilip arşivlenen Hizmet Listelerine göre Aylık İş Gücü Çizelgesini Hazırlayabilir ve İş-Kur sistemine gönderebilirsiniz.
İş Takip Tablosu
e-Bildirge sisteminden alınan tüm bildirgeler (2004 yılından itibaren) programdaki iş takip tablosuna otomatik olarak işlenir. İş Takip Tablosu sayesinde tüm müşterilerimize ait tüm bildirgelerin verilip verilmediğini kolayca takip edebiliriz. İş Takip Tablosu ekranından hangi bildirgelerin verilip onaylandığını, hangi bildirgelerin sistemde onay beklemekte olduklarını hangi müşterimize ait bildirgelerin hiç düzenlenmemiş olduğunu kolayca takip etmemizi sağlar.
Ürün Ücreti
100,00. TL Ana Makina için. (Ek Terminal Makina kullanım Ücretleri Program Bedelinin % 20'si Kadardır.) Fiyata % 18 Oranında KDV İlave Edilecektir.
Teknik Destek ve Güncelleme Ücretleri
Paket 3 Güncelleme Ücreti 2014 Yılı İçin 20,00 TL, 2015 Yılı İçin 25,00 TL. Ayrıca % 18 Oranında KDV ilave Edilecektir. (Teknik Destek ve Güncelleme Ücretlerinde makina sayısına bakılmaz.) Kurulum Yapılan İlk Yıl için Güncelleme Ücreti Alınmaz. Kurulumdan sonraki 1 Yılın sonunda Güncelleme Ücreti Talep Edilir.