Paket 2. e-Gelir İdaresi

Açık İnternet Vergi Dairesi
Tek Tuş ile Meslek Mensubu adına veya Müşteri adına İnternet Vergi Dairesi Sistemine Bağlanmamızı sağlar. İnternet Vergi Dairesinde istediğimiz işlemleri yapabiliriz.
Post Bilgileri Alma ve Raporlama
Tek tuş ile tüm müşterilerimize ait post ile satış bilgilerini programa kaydedebiliriz. Kaydedilen post satış bilgilerini Raporlama ile istenilen dönem aralığında ve müşteri bazında bankalara göre detayları ile birlikte raporlama yapabiliriz.
Vergi Dairesi Ödemeleri Alma ve Raporlama
Tek Tuş ile tüm müşterimize ait istediğimiz dönem aralığındaki ödeme bilgilerini (Müşterimizin vergi dairesindeki mükellefiyet kaydına göre KDV, Muhtasar, Geçici Vergi vs.vs) programa kaydettirip raporlayabiliriz. 6111 Sayılı Yasaya Göre Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Stopaj Vergileri Matrah Arttırımlarını ve borç yapılandırmalarını taksitlerine göre alıp raporlayabiliriz. Müşterilerimizin ödeyipte bize getirmediği tüm ödemeleri görebilmemize ve bu ödeme tarihlerine ve tutarlarına göre muhasebe kayıtlarını yapmamıza da yardımcı olur.
Gümrük Çıkış Beyannameleri Raporlama
Tek Tuş ile tüm müşterilerimize ait Gümrük Çıkış Beyannameleri kapanma raporlarını alabilmemizi ve raporlayabilmemizi sağlar.
Ödenen Gelir ve Kurum Geçici Vergileri Raporu
Vergi Dairesi Ödemeleri Alma menüsü ile ödemelerini aldırdığımız müşterilerimizin Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerini düzenlerken ne kadar geçici vergi indirimi yapacağımızı hazırladığımız rapordur.
Borç Bilgileri Sorgulama ve Raporlama
İstediğimiz müşterimizin vergi dairesine olan borçlarını sorgulama anındaki bilgilerini vergi türlerine, dönemlerine göre gecikme faizleri ile birlikte alabiliriz ve müşterimizin eline o anki borç durumunu yazdırarak verebilmemize imkan sağlar. (İnternet Vergi Dairesinden sadece son bir yıla ait borç bilgileri sorgulaması yapılabilirken program sayesinde internet vergi dairesine geçiş döneminden itibaren alabilme imkanı vardır)
Vergi Dairesi Borç Sorgulaması
Meslek Mensubunun veya Müşterisinin Vergi Dairesine olan toplam borçlarının alındığı ekrandır. Bu menüde müşterinin vergi dairesine olan borçlarına ait tüm bilgiler gelmektedir. (Kdv, Muhtasar, Geçici vergi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Mahkeme Harçları, Kredi Yurtlar Kurumu Borçları vs.)
Mükellef Bilgileri Bildirimi
Tek tuş ile Mükellef Bilgileri Bildirimlerini yapabilirsiniz. 2012 için verdiğiniz Mükellef Bilgileri Bildirimleri Programa Otomatik olarak kaydedileceğinden dolayı bu bilgileri sisteme tekrar girmenize gerek kalmayacaktır. Mükellef Bilgileri Bildirimlerinin verilip verilmediğini, verildiyse hangi pozisyonda beklediklerini (onay bekliyor veya onaylanmış) çok kolay raporlayabilirsiniz.
Ürün Ücreti (Paket.1 e-Beyanname'yide içermektedir.)
200,00. TL Ana Makina için. (Ek Terminal Makina kullanım Ücretleri Program Bedelinin % 20'si Kadardır.) Fiyata % 18 Oranında KDV İlave Edilecektir.
Teknik Destek ve Güncelleme Ücretleri
Paket 2 Güncelleme Ücreti 2014 Yılı İçin 40,00 TL, 2015 Yılı İçin 50,00 TL. Ayrıca % 18 Oranında KDV ilave Edilecektir. (Teknik Destek ve Güncelleme Ücretlerinde makina sayısına bakılmaz.) Kurulum Yapılan İlk Yıl için Güncelleme Ücreti Alınmaz. Kurulumdan sonraki 1 Yılın sonunda Güncelleme Ücreti Talep Edilir.