SİGORTA KOLU (30.09.2008 e Kadar)
İŞÇİ PAYI (%)
İŞVEREN PAYI (%)
TOPLAM (%)
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası
-
1,5-7
1,5-7
Analık Sigortası
-
1
1
Hastalık Sigortası
5
6
11
Hastalık Sigortası (Aday Çırak ve Öğrenciler için)
2
2
4
Malullük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortası
9
11
20
Malullük,Yaşlılık ve Ölüm Sigortası (Yeraltı Maden İşyerlerinde Çalışanlar için)
9
13
22
Sosyal Güvenlik Destek Primi
7,5
22,5
30