OZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2016 ' den itibaren)
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSIL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) 190 TL’den az, bir takvim yılı icinde toplam olarak da 97.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın %10 u
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) Her tespitte 9.700 TL, yıl icinde de 97.000 TL’yi aşmamak üzere 210,00 TL
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE 42,00 TL
SERBEST MESLEK KAZANC DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE 210,00 TL
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA 210,00 TL
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YONELİK BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA 5.000,00 TL
KULLANILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN İŞLEM YAPANLARA (Her bir işlem icin) 260,00 TL
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GOREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE(Bir takvim yılı icinde toplam 140.000 TL'yi aşmamak üzere) 800,00 TL
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ODEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE 1.100,00 TL
MB’NİN OZEL İŞARETLİ GOREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA 800,00 TL
BİLGİ VERMEKTEN CEKİNENLER İLE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN;  
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında 1.370,00 TL
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan CiftCiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında 690,00 TL
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında 340,00 TL
TAHSİLAT VE ODEMELERİNİ BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN MÜKELLEFLERDEN HER BİRİNE,Her bir işlem icin VUK Mük. 355. maddeye gore uygulanan cezalardan az (bir takvim yılı icinde kesilecek ozel usulsüzlük cezasının toplamı 970.000 TL'den fazla) olmamak uzere işleme konu tutarın %5 i
OZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR.

OZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2015 ' den itibaren)
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSIL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) 190 TL’den az, bir takvim yılı icinde toplam olarak da 97.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın %10 u
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) Her tespitte 9.700 TL, yıl icinde de 97.000 TL’yi aşmamak üzere 200,00 TL
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE 40,00 TL
SERBEST MESLEK KAZANC DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE 200,00 TL
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA 200,00 TL
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YONELİK BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA 4.800,00 TL
KULLANILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN İŞLEM YAPANLARA (Her bir işlem icin) 250,00 TL
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GOREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE(Bir takvim yılı icinde toplam 140.000 TL'yi aşmamak üzere) 770,00 TL
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ODEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE 1.060,00 TL
MB’NİN OZEL İŞARETLİ GOREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA 770,00 TL
BİLGİ VERMEKTEN CEKİNENLER İLE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN;  
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında 1.300,00 TL
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan CiftCiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında 660,00 TL
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında 330,00 TL
TAHSİLAT VE ODEMELERİNİ BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN MÜKELLEFLERDEN HER BİRİNE,Her bir işlem icin VUK Mük. 355. maddeye gore uygulanan cezalardan az (bir takvim yılı icinde kesilecek ozel usulsüzlük cezasının toplamı 970.000 TL'den fazla) olmamak uzere işleme konu tutarın %5 i
OZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR.

OZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2014 ' den itibaren)
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSIL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) 190 TL’den az, bir takvim yılı icinde toplam olarak da 97.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) Her tespitte 9.700 TL, yıl icinde de 97.000 TL’yi aşmamak üzere 190,00 TL
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE 38,00 TL
SERBEST MESLEK KAZANC DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE 190,00 TL
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA 190,00 TL
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YONELİK BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA 4.400,00 TL
KULLANILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN İŞLEM YAPANLARA (Her bir işlem icin) 230,00 TL
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GOREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE(Bir takvim yılı icinde toplam 140.000 TL'yi aşmamak üzere) 700,00 TL
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ODEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE 970,00 TL
MB’NİN OZEL İŞARETLİ GOREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA 700,00 TL
BİLGİ VERMEKTEN CEKİNENLER İLE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN;  
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında 1.200,00 TL
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan CiftCiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında 600,00 TL
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında 300,00 TL
TAHSİLAT VE ODEMELERİNİ BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN MÜKELLEFLERDEN HER BİRİNE,Her bir işlem icin VUK Mük. 355. maddeye gore uygulanan cezalardan az (bir takvim yılı icinde kesilecek ozel usulsüzlük cezasının toplamı 970.000 TL'den fazla) olmamak uzere işleme konu tutarın %5'i
OZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR.

OZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2013 ' den itibaren)
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSIL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) 190 TL’den az, bir takvim yılı icinde toplam olarak da 97.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) Her tespitte 9.700 TL, yıl icinde de 97.000 TL’yi aşmamak üzere 190,00 TL
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE 38,00 TL
SERBEST MESLEK KAZANC DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE 190,00 TL
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA 190,00 TL
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YONELİK BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA 4.300,00 TL
KULLANILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN İŞLEM YAPANLARA (Her bir işlem icin) 230,00 TL
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GOREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE(Bir takvim yılı icinde toplam 140.000 TL'yi aşmamak üzere) 700,00 TL
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ODEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE 940,00 TL
MB’NİN OZEL İŞARETLİ GOREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA 700,00 TL
BİLGİ VERMEKTEN CEKİNENLER İLE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN;  
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında 1.200,00 TL
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan CiftCiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında 600,00 TL
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında 300,00 TL
TAHSİLAT VE ODEMELERİNİ BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN MÜKELLEFLERDEN HER BİRİNE,Her bir işlem icin VUK Mük. 355. maddeye gore uygulanan cezalardan az (bir takvim yılı icinde kesilecek ozel usulsüzlük cezasının toplamı 970.000 TL'den fazla) olmamak uzere işleme konu tutarın %5'i
OZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR.

OZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2012 ' den itibaren)
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSIL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) 190 TL’den az, bir takvim yılı icinde toplam olarak da 97.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) Her tespitte 9.700 TL, yıl icinde de 97.000 TL’yi aşmamak üzere 180,00 TL
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE 36,00 TL
SERBEST MESLEK KAZANC DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE 180,00 TL
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA 180,00 TL
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YONELİK BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA 4,00 TL
KULLANILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN İŞLEM YAPANLARA (Her bir işlem icin) 220,00 TL
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GOREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE(Bir takvim yılı icinde toplam 140.000 TL'yi aşmamak üzere) 660,00 TL
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ODEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE 880,00 TL
MB’NİN OZEL İŞARETLİ GOREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA 660 TL
BİLGİ VERMEKTEN CEKİNENLER İLE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN;  
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında 1.170,00 TL
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan CiftCiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında 580,00 TL
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında 280,00 TL
TAHSİLAT VE ODEMELERİNİ BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN MÜKELLEFLERDEN HER BİRİNE,Her bir işlem icin VUK Mük. 355. maddeye gore uygulanan cezalardan az (bir takvim yılı icinde kesilecek ozel usulsüzlük cezasının toplamı 970.000 TL'den fazla) olmamak uzere işleme konu tutarın %5'i
OZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR.

OZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (01.01.2011 ' den itibaren)
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSIL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZU VERMEYENLERE VE ALMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) 190 TL’den az, bir takvim yılı icinde toplam olarak da 97.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın %10'u
PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ, SEVK İRSALİYESİ, TAŞIMA İRSALİYESİ, YOLCU LİSTESİ, GÜNLÜK MÜŞTERİ LİSTESİ İLE MALİYE BAKANLIĞINCA DÜZENLEME ZORUNLULUĞU GETİRİLEN BELGELERİ DÜZENLEMEYENLERE, KULLANMAYANLARA VE BULUNDURMAYANLARA (Her bir belge nevi icin) Her tespitte 9.700 TL, yıl icinde de 97.000 TL’yi aşmamak üzere 170,00 TL
FATURA, GİDER PUSULASI, MÜSTAHSİL MAKBUZU, SERBEST MESLEK MAKBUZU, PERAKENDE SATIŞ FİŞİ, ODEME KAYDEDİCİ CİHAZ FİŞİ, GİRİŞ VE YOLCU TAŞIMA BİLETİ ALMAYAN VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN NİHAİ TÜKETİCİLERE 34,00 TL
SERBEST MESLEK KAZANC DEFTERİNİ BULUNDURMAYAN, GÜNÜ GÜNÜNE KAYIT YAPMAYAN VE YETKİLİLERE İBRAZ ETMEYENLERE 170,00 TL
VERGİ LEVHASI BULUNDURMAYAN VEYA ASMAYANLARA 170,00 TL
MUHASEBE STANDARTLARINA, TEKDÜZEN HESAP PLANINA VE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR İLE MUHASEBEYE YONELİK BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÜRETİLMESİNE İLİŞKİN KURAL VE STANDARTLARA UYMAYANLARA 3,70 TL
KULLANILMA ZORUNLULUĞU GETİRİLEN İŞLEMLERDE VERGİ NUMARASINI KULLANMAKSIZIN İŞLEM YAPANLARA (Her bir işlem icin) 200,00 TL
BELGE BASIMI İLE İLGİLİ BİLDİRİM GOREVİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN YERİNE GETİRMEYEN MATBAA İŞLETMECİLERİNE(Bir takvim yılı icinde toplam 140.000 TL'yi aşmamak üzere) 600,00 TL
VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE İLGİLİ BİLDİRİM ODEVLERİNİ YERİNE GETİRMEYENLERE 800,00 TL
MB’NİN OZEL İŞARETLİ GOREVLİSİNİN İKAZINA RAĞMEN DURMAYAN ARACIN SAHİBİ ADINA 600 TL
BİLGİ VERMEKTEN CEKİNENLER İLE VUK 256, 257 VE MÜK. 257. MADDE HÜKÜMLERİNE UYMAYAN;  
— Birinci Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı Hakkında 1.070,00 TL
— İkinci Sınıf Tüccarlar, Defter Tutan CiftCiler ile Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler Hakkında 530,00 TL
— Yukarıda Yazılı Bulunanlar Dışında Kalanlar Hakkında 260,00 TL
TAHSİLAT VE ODEMELERİNİ BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETME ZORUNLULUĞUNA UYMAYAN MÜKELLEFLERDEN HER BİRİNE,Her bir işlem icin VUK Mük. 355. maddeye gore uygulanan cezalardan az (bir takvim yılı icinde kesilecek ozel usulsüzlük cezasının toplamı 970.000 TL'den fazla) olmamak uzere işleme konu tutarın %5'i
OZEL USÜLSÜZLÜK CEZASI UYGULANACAKTIR.