MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2015'den itibaren 1.1.2016'den itibaren 1.1.2015'den itibaren 1.1.2016'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 120,00 126,00 66,00 69,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 77,00 80,00 39,00 40,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 39,00 40,00 18,00 19,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 18,00 19,00 10,60 11,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 10,60 11,00 4,80 5,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,80 5,00 2,60 2,70

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2014'den itibaren 1.1.2015'den itibaren 1.1.2014'den itibaren 1.1.2015'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 110,00 120,00 60,00 66,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 70,00 77,00 35,00 39,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 35,00 39,00 17,00 18,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 17,00 18,00 9,70 10,60
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 9,70 10,60 4,40 4,80
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,40 4,80 2,40 2,60

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2013'den itibaren 1.1.2014'den itibaren 1.1.2013'den itibaren 1.1.2014'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 110,00 110,00 60,00 60,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 70,00 70,00 35,00 36,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 35,00 36,00 17,00 17,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 17,00 17,00 9,40 9,70
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 9,40 9,70 4,30 4,40
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,30 4,40 2,40 2,40

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2012'den itibaren 1.1.2013'den itibaren 1.1.2012'den itibaren 1.1.2013'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 105,00 110,00 58,00 60,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 66,00 70,00 33,00 35,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 33,00 35,00 16,00 17,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 16,00 17,00 8,80 9,40
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 8,80 9,40 4,00 4,30
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 4,00 4,30 2,30 2,40

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2011'den itibaren 1.1.2012'den itibaren 1.1.2011'den itibaren 1.1.2012'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 96,00 105,00 53,00 58,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 60,00 66,00 30,00 33,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 30,00 33,00 15,00 16,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 15,00 16,00 8,00 8,80
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 8,00 8,80 3,70 4,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,70 4,00 2,15 2,30

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2010'den itibaren 1.1.2011'den itibaren 1.1.2010'den itibaren 1.1.2011'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 90,00 96,00 50,00 53,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 57,00 60,00 28,00 30,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 28,00 30,00 14,00 15,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 14,00 15,00 7,70 8,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 7,70 8,00 3,50 3,70
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,50 3,70 2,00 2,15

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2009'den itibaren 1.1.2010'den itibaren 1.1.2009'den itibaren 1.1.2010'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 89,00 90,00 50,00 50,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 56,00 57,00 28,00 28,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 28,00 28,00 14,00 14,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 14,00 14,00 7,60 7,70
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 7,60 7,70 3,50 3,50
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,50 3,50 2,00 2,00

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2008'den itibaren 1.1.2009'den itibaren 1.1.2008'den itibaren 1.1.2009'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 80,00 89,00 46,00 50,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 50,00 56,00 25,00 28,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 25,00 28,00 13,00 14,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 13,00 14,00 6,80 7,60
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 6,80 7,60 3,20 3,50
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,20 3,50 1,80 2,00

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2007'den itibaren 1.1.2008'den itibaren 1.1.2007'den itibaren 1.1.2008'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 75,00 80,00 43,00 46,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 49,00 50,00 24,00 25,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 24,00 25,00 12,70 13,00
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 12,70 13,00 6,40 6,80
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 6,40 6,80 3,00 3,20
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,00 3,20 1,70 1,80

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2006'den itibaren 1.1.2007'den itibaren 1.1.2006'den itibaren 1.1.2007'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 70,00 75,00 40,00 43,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 46,00 49,00 23,00 24,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 23,00 24,00 11,80 12,70
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 11,80 12,70 6,00 6,40
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 6,00 6,40 2,90 3,00
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2,90 3,00 1,60 1,70

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.2005'den itibaren 1.1.2006'den itibaren 1.1.2005'den itibaren 1.1.2006'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri 66,00 70,00 38,00 40,00
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı 42,00 46,00 21,00 23,00
3. İkinci Sınıf Tüccarlar 21,00 23,00 10,80 11,80
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar 10,80 11,80 5,50 6,00
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler 5,50 6,00 2,70 2,90
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2,70 2,90 1,50 1,60

MÜKELLEF GRUPLARI BİRİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN İKİNCİ DERECE USULSÜZLÜKLER İCİN
1.1.'den itibaren 1.1.'den itibaren 1.1.'den itibaren 1.1.'den itibaren
1.Sermaya Şirketleri
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalanlar Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı
3. İkinci Sınıf Tüccarlar
4. Yukarıdakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf