KANUN MAD
CEZA MAD
CEZAVI GEREKTİREN FİİL
2012
2011
2010
2009
3/1-2
98
İşyeri Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Davranış (Çalıştırılan Her İşçi İçin)
134,00
122,00
114,00
112,00
3/2
98
İş Kanunun 3.Maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muhafazalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ve alt işveren için ayrı ayrı)
13.591,00
12.327,00
11.446,00
11.200,00
3/85
98
Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)
1.358,00
1.232,00
1.144,00
1.120,00
5
99/a
İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için
110,00
107,00
100,00
98,00
7
99/a
Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için
110,00
107,00
100,00
98,00
8
99/b
Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için
110,00
107,00
100,00
98,00
14
99/b
Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için
110,00
107,00
100,00
98,00
28
99/c
Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için
110,00
107,00
100,00
98,00
29
100
Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her işçi için
450,00
442,00
411,00
403,00
30
101
Çalıştırılmayan her özürlü ve çalıştırılmayan her ay için
1.700,00
1.671,00
1.552,00
1.519,00
30
101
Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
1.700,00
1.671,00
1.552,00
1.519,00
32
102/a
Ücret ile kanundan veya TİS den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
125,00
122,00
114,00
112,00
32
102/a
Ücret,prim,ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihtakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi için ve her ay için
125,00
122,00
114,00
112,00
39
102/a
Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
125,00
122,00
114,00
112,00
37
102/b
Ücret hesap pusulası düzenlememek
450,00
442,00
411,00
403,00
38
102/b
Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
450,00
442,00
411,00
403,00
52
102/b
Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
450,00
442,00
411,00
403,00
41
102/c
Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
220,00
219,00
204,00
200,00
56
103
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
220,00
219,00
204,00
200,00
57
103
Yıllık izin ücretini yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
220,00
219,00
204,00
200,00
59
103
İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı izin ücreti ödenmeyen her bir işçi için
220,00
219,00
204,00
200,00
60
103
İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
220,00
219,00
204,00
200,00
63
104
Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
1.200,00
1.113,00
1.034,00
1.012,00
64
104
Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmayan çalıştırılan her işçi için
220,00
219,00
204,00
200,00
68
104
Ara dinlenmelerine yasa hükmüne göre uygulamamak
1.200,00
1.113,00
1.034,00
1.012,00
69
104
İşçilere geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak ,gece ve gündüz postalarını değiştirmemek
1.200,00
1.113,00
1.034,00
1.012,00
71
104
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
1.200,00
1.113,00
1.034,00
1.012,00
72
104
18 yaşını doldurulmamış ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
1.200,00
1.113,00
1.034,00
1.012,00
73
104
Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
1.200,00
1.113,00
1.034,00
1.012,00
74
104
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
1.200,00
1.113,00
1.034,00
1.012,00
75
104
İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
1.200,00
1.113,00
1.034,00
1.012,00
76
104
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
1.200,00
1.113,00
1.034,00
1.012,00
77
105/c
İş sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak
1.250,00
1.232,00
1.144,00
1.120,00
78
105/a
İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için(alınmayan önlemler için izlenmeyen her ay aynı miktarda)
250,00
245,00
228,00
224,00
78
105/c
İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak
1.250,00
1.232,00
1.144,00
1.120,00
79
105/c
Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak
1.250,00
1.232,00
1.144,00
1.120,00
80
105/c
İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak
1.250,00
1.232,00
1.144,00
1.120,00
81
105/c
İş sağlığı ve güvenlik birimi oluşturma işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek
1.250,00
1.232,00
1.144,00
1.120,00
85
105/d
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için
1.250,00
1.232,00
1.144,00
1.120,00
85
105/d
Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için
550,00
616,00
572,00
560,00
86
105/b
Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her işçi için
250,00
245,00
228,00
224,00
87
105/b
Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için
250,00
245,00
228,00
224,00
88
105/c
Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak
1.250,00
1.232,00
1.144,00
1.120,00
89
105/c
İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak
1.250,00
1.232,00
1.144,00
1.120,00
90
106,108
İş-Kur'dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
13.591,00
12.327,00
11.446,00
11.200,00
92/2
107/1-a
İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve dahilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
10.873,00
9.862,00
9.157,00
8.960,00
96/1
107/1-b
İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
10.873,00
9.862,00
9.157,00
8.960,00
96/2
107/1-b
İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasına güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
10.873,00
9.862,00
9.157,00
8.960,00
117/2
117/2
İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek
10.873,00
9.862,00
9.157,00
8.960,00